Uwaga - wykopy!

4 lutego 2015, Health and Safety Executive, Brak komentarzy00
Uwaga - wykopy!

Prawie wszystkie prace budowlane wiążą się z wykonywaniem prac ziemnych (np. budowa fundamentów, prace przy rurociągach wodnych i kanalizacyjnych). Każdego roku podczas prowadzenia wykopów, robotnicy ponoszą śmierć lub odnoszą poważne obrażenia w wyniku obsunięcia się ścian wykopu lub w wyniku kontaktu z podziemnymi lub nadziemnymi mediami (np. przewodami elektrycznymi lub rurami gazowymi).

Wszystkie prace ziemne muszą zostać wcześniej starannie zaplanowane. W żadnych okolicznościach nie należy zakładać, że dany wykop jest w stu procentach bezpieczny i tym samym przebywać w jego pobliżu bez uprzedniego zabezpieczenia. Ryzyko poważnych obrażeń staje się oczywiste, kiedy zdamy sobie sprawę, że jeden metr sześcienny ziemi może ważyć nawet tonę.

Przed wykopaniem rowu, dołu czy tunelu należy najpierw ustalić, jakie tymczasowe środki należy zastosować w celu zabezpieczenia wykopu przed:

  • ryzykiem obsunięcia się jego ścian;
  • ryzykiem wpadnięcia człowieka lub pojazdu do wykopu;
  • ryzykiem wpadnięcia przedmiotu do wykopu i narażenia znajdujących się w nim osób;
  • ryzykiem naruszenia stabilności pobliskich budynków lub budowli;
  • ryzykiem naruszenia mediów podziemnych lub nadziemnych;
  • ryzykiem przedostania się do wykopu wód podziemnych lub powierzchniowych.

Ściany wykopu można tymczasowo zabezpieczyć przed obsunięciem się poprzez oszalowanie ich specjalnymi prefabrykowanymi elementami lub dużymi deskami. Dobór odpowiedniego zabezpieczenia zależy od głębokości wykopu, typu gleby i warunków wodno-gruntowych. Decyzja o wyborze zabezpieczenia powinna być zawsze podejmowana przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

Ściany wykopu powinny być zabezpieczane przez obsunięciem się w miarę postępu prac ziemnych. Nigdy nie należy prowadzić robót ziemnych w niezabezpieczonym wyrobisku.

Bezpieczeństwo

Bezpieczna praca w wykopie bez zabezpieczenia przed obsunięciem się ziemi jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy ziemia z obu stron wykopu została rozsunięta pod odpowiednim kątem. Decyzja co do tego, jaka szerokość kąta rozsunięcia ścian wykopu jest bezpieczna w danym przypadku może zostać podjęta wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę w oparciu o typ gleby i warunki gruntowo-wodne.

Aby zminimalizować ryzyko wpadnięcia człowieka do wykopu, obszar wykopu powinien zostać otoczony balustradami lub innymi podobnymi barierami. Należy również uniemożliwić zbytnie zbliżanie się pojazdów do wykopu, gdyż waga pojazdu może spowodować obsunięcie się ścian wykopu. Jeśli pojazd ma za zadanie wsypanie załadunku do wykopu, należy zastosować odpowiednio wytrzymały klin oporowy zapobiegający zbyt bliskiemu podjechaniu pojazdu do krawędzi – w takim przypadku konieczne może być także dodatkowe wzmocnienie ścian wykopu.

Należy również pamiętać, aby prowadzone prace ziemne nie spowodowały naruszenia pobliskich rusztowań, podziemnych rurociągów albo fundamentów budynków lub ogrodzeń. Fundamenty większości murów granicznych są bardzo płytkie i nawet niewielki wykop może spowodować zachwianie i przewrócenie się muru na osoby pracujące w wykopie.

Wypadki

Każdego roku robotnicy ponoszą śmierć lub odnoszą poważne obrażenia podczas prac ziemnych w wyniku naruszenia mediów przebiegających pod ziemią. Przykładowo, kontakt z przewodem elektrycznym może spowodować eksplozję i poważne poparzenia będących w pobliżu osób. Najczęstszym przypadkiem jest uszkodzenie młotem pneumatycznym kabla o napięciu 415 V, który przebiega zaledwie pół metra pod ziemią. Natomiast w przypadku ulatniającego się gazu, łatwo może dojść do zapłonu i eksplozji.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót ziemnych należy koniecznie sprawdzić dokumentację przebiegu mediów, posiadaną przez właściciela nieruchomości oraz stosownych dostawców mediów (np. elektrownia, gazownia, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, firma telekomunikacyjna, operator telewizji kablowej).

Odpowiednio wykwalifikowana osoba powinna zawsze sprawdzić grunt za pomocą specjalnego urządzenia skanującego, umożliwiającego zlokalizowanie ewentualnych podziemnych mediów – w języku angielskim, urządzenie to nazywa się CAT lub Cable Avoidance Tool i jest ono dostępne we wszystkich wypożyczalniach sprzętu. Miejsce przebiegu podziemnych mediów należy oznaczyć na powierzchni w sposób widoczny dla robotników prowadzących prace ziemne.

Przy prowadzeniu wykopów ważne jest stosowanie zasad bezpiecznych robót ziemnych. Przykładowo, należy uważać na wszelkie przewody i rurociągi oraz uważnie przeprowadzić próbne wykopy w celu ustalenia przebiegu mediów, co jest szczególnie ważne w przypadku rur z tworzyw sztucznych, które są trudne do wykrycia.

Nigdy nie należy używać narzędzi z napędem mechanicznym w odległości mniejszej niż 0,5 metra od rur lub kabli. Każdą zlokalizowaną rurę i kabel należy traktować jako niezabezpieczone i tym samym stanowiące zagrożenie, do momentu definitywnego stwierdzenia, że przepływ mediów został odcięty.

Chroń swoje życie, zachowaj ostrożność przy wykopach

Infolinia: 02075562239

E-mail: informacja@hse.gsi.gov.uk

Strona internetowa: www.hse.gov.uk/construction/polski

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama

WalutyKurs NBP z dnia: 30 marca 2017

Funt brytyjski 1 GBP (£) = 4.8904 zł 0.00 zł
Euro 1 EUR (€) = 4.2292 zł -0.01 zł
Dolar amerykański 1 USD ($) = 3.9402 zł 0.01 zł
Frank szwajcarski 1 CHF (Fr) = 3.9538 zł 0.00 zł
Dolar kanadyjski 1 CAD ($) = 2.9539 zł 0.01 zł

Przelicznik walut

na
Reklama