Contruction Industry Scheme (CIS)

12 kwietnia 2013, Londynek.net, Brak komentarzy00
Contruction Industry Scheme (CIS)

Formularze do pobrania:

Contruction Industry Scheme (CIS) określa, jak powinno być załatwiane wypłacanie pieniędzy przez wykonawcę (contractor) podwykonawcom (subcontractors) za wykonaną pracę w przemyśle budowlanym.

Program obejmuje przede wszystkim wykonawców i podwykonawców głównie w przemyśle budowlanym. Niemniej jednak, firmy, których główna działalność nie jest bezpośrednio związana z tą branżą, ale mają wysokie roczne wydatki na materiały budowlane mogą także zostać uznane za wykonawców i zostać objęte programem CIS.

Jeżeli jesteś wykonawcą (contractor) i chcesz nająć kogoś do pracy, przede wszystkim musisz ustalić, czy typ wykonywanej przez tę osobę pracy mieści się systemie Construction Industry Scheme.

Znając już status pracy, musisz następnie uzyskać podstawowe informacje od Twojego potencjalnego podwykonawcy  (subcontractor), takie jak jego nazwa (imię i nazwisko), numer podatkowy (Unique Taxpayer Reference) i numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number).

Jeżeli zatrudniasz podwykonawców, którzy nie funkcjonują jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (limited companies), najważniejsze jest, aby ustalić, czy w tej sytuacji są samozatrudnieni , czy nie. Wszystkie wypłaty dla pracowników etatowych musza być wypłacane w systemie PAYE .

Jeżeli uważasz, ze Twój pracownik powinien być zakwalifikowany jako osoba samozatrudniona, a wiec podwykonawca (subcontractor), musisz sporządzić odpowiednią umowę (contract). Następnym etapem jest weryfikacja (verification). Aby zweryfikować swojego potencjalnego podwykonawcę i ustalić, czy powinieneś mu płacić brutto, czy netto potrzebujesz skontaktować się z HMRC .

W nowym systemie występują dwie stawki, według których należy potrącać podatek w rozliczeniach z podwykonawcą stawką standardową (20%), dla tych podwykonawców, którzy podczas weryfikacji okazali się być zarejestrowani w HMRC, a wiec jak gdyby zostali dopasowani ("matched") i stawką podwyższoną (do 30%), dla tych którzy nie zostali odnalezieni jako zarejestrowani, a wiec nie zostali dopasowani ("unmatched").

Dla każdej grupy podwykonawców zweryfikowanych podczas jednej rozmowy telefonicznej lub sesji internetowej, w przypadku weryfikacji poprzez stronę internetowa HMRC, otrzymasz specjalny numer weryfikacyjny (verification reference number). Podwykonawcy dopasowani otrzymają numer weryfikacyjny o przykładowym formacie V0000543267, natomiast podwykonawcy niedopasowani otrzymają dodatkowo jeszcze jedna lub dwie litery na końcu numeru, który będzie unikalny dla każdego z nich.

Wykonawcy są zobowiązani wydać każdemu z podwykonawców, któremu potrącili podatek zestawienie płatności (payment statement). Jest to informacja o dokonanych w danym miesiącu na rzecz danego podwykonawcy płatnościach. Na zestawieniu tym można wykazać wszystkie pojedyncze płatności w danym miesiącu podatkowym łącznie lub oddzielnie każdą płatność. Przewidziano kary, jeżeli informacje o płatnościach nie zostaną wydane w ciągu 14 dni od zakończenia danego miesiąca. Nie ustalono z góry wzoru takiego zestawienia, tym niemniej powinno ono zawierać następujące informacje:

* nazwę i numer podatkowy wykonawcy
* nazwę (imię i nazwisko) podwykonawcy oraz jego numer UTR
* numer weryfikacyjny (otrzymany przy weryfikacji w nowym systemie)
* sumę całkowitej płatności za dany miesiąc
* koszty dostarczonych materiałów
* sumę potrąceń dokonanych od wypłat

Należy uważać w przypadku kiedy jako zestawienia płatności zdecydujesz się użyć standardowych formularzy list płac, ponieważ często zawierają one nieodpowiednie nagłówki jak na przykład "numer pracownika" ("employee number"). Jest ważne, aby zestawienia płatności raczej jasno identyfikowały podwykonawcę jako osobę samozatrudnioną, a nie jako pracownika (employee).

Wykonawcy muszą również sporządzać miesięczne zeznania (monthly returns) z wszystkich płatności wypłaconych podwykonawcom, przedstawiające dla każdego podwykonawcy podobne informacje do wykazanych na zestawieniach wypłat oraz zawierające oświadczenie, że:

* wszyscy podwykonawcy, których należało zweryfikować zostali zweryfikowani,
* rozpatrzono status zatrudnienia pracowników w przypadku kiedy było to konieczne

Zeznania i płatności musza dotrzeć do HMRC do 19 dni każdego nowego miesiąca. Przewidziano kary w przypadku opóźnień lub błędnego wypełnienia zeznań.

Jeżeli w danym miesiącu nie zapłaciłeś żadnemu podwykonawcy, należy złożyć zeznanie zerowe. Nie składa się zeznań rocznych.

Wykonawcy, którzy są również podwykonawcami, aby nadal kwalifikować się do otrzymywania wypłat brutto musza zostać sprawdzeni pod względem spełnienia określonych warunków (compliance test). Stary compliance test skupiał się na spełnianiu warunków przez wykonawcę w okresie trzyletnim. Nowy test bierze pod uwagę okres 12 miesięcy, ale nakłada znacznie surowsze reguły - na przykład jeżeli spóźnisz się z wplata potrąceń podatku z PAYE/CIS od twoich podwykonawców, nawet tylko raz przekraczając okres 14 dni, stracisz swój status płatnika brutto i przyszłe płatności otrzymywać będziesz w kwocie netto, z potraconym podatkiem.

Tutaj znajdziesz słowniczek terminów związanych z tematem, które mogą być nieznane.

Autor: Target Accounting

 
Dodaj wiadomość do:

Komentarze (0)


Nikt jeszcze nie skomentował tego tematu.

BądĽ pierwszy! Podziel się opinią

Dodaj komentarz


Reklama
Reklama
Reklama

WalutyKurs NBP z dnia: 26 maja 2017

Funt brytyjski 1 GBP (£) = 4.7942 zł -0.03 zł
Euro 1 EUR (€) = 4.1803 zł 0.00 zł
Dolar amerykański 1 USD ($) = 3.7248 zł 0.01 zł
Frank szwajcarski 1 CHF (Fr) = 3.8381 zł 0.01 zł
Dolar kanadyjski 1 CAD ($) = 2.7648 zł 0.00 zł

Przelicznik walut

na
Reklama