Menu

10 pytań o powrót z emigracji

10 pytań o powrót z emigracji
Myślicie o powrocie z emigracji? ( Fot. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia)
O czym koniecznie pamiętać? Co załatwić? Jakie dokumenty uzyskać? Gdzie zgłosić swój wyjazd? Pytania i wątpliwości związane z powrotem z emigracji dopadają Cię na każdym kroku? Tu znajdziesz odpowiedzi na te najważniejsze!

Podjęcie decyzji o powrocie to pierwszy i dla wielu najtrudniejszy krok. Gdy masz go już za sobą, kolejne kroki to poszczególne formalności, których starasz się dopilnować. Praca, dom, szkoła, urzędy – jak się odnaleźć w gąszczu tych „spraw do załatwienia”?

Z myślą o Tobie i wszystkich innych osobach planujących powrót z emigracji powstał serwis Powroty.gov.pl. Podpowiedzą Ci, o czym w pierwszej kolejności warto pamiętać, gdzie zwrócić się po poszczególne druki, jakie instytucje je wydają.

Na początek sprawdź, jakie pytania najczęściej napływają do redakcji serwisu.

1. Jakie dokumenty należy zgromadzić przed powrotem z Wielkiej Brytanii?

Dokumenty potrzebne po powrocie z emigracji różnią się w zależności od tego, gdzie i w jakim celu się je przedstawia. Standardowo dokumentami potwierdzającymi staż pracy są: P45, P60, payslipy – najlepiej pierwszy i ostatni od każdego pracodawcy. Dodatkowe dokumenty to:

- dla urzędu skarbowego: dokumenty otrzymywane z brytyjskiego Tax Office,

- dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: dokumenty potwierdzające świadczenia i zasiłki przyznane w Wielkiej Brytanii,

- dla urzędu pracy, w celu ubiegania się o prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych: formularz PD U1,

- dla urzędu pracy, w celu potwierdzenia zgody na transfer brytyjskiego zasiłku dla osób bezrobotnych do Polski: formularz PD U2.

2. Jak uzyskać formularz PD U1?

O formularz U1 najlepiej wystąpić jeszcze przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii. Służy do tego wniosek CA3916. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej HM Revenue & Customs.

Jako załączniki do wniosku wymagane są kserokopie ostatnich payslipów otrzymanych od każdego z pracodawców. Jeśli byłeś zatrudniony, dołącz również P60 lub payslipy za marzec z ostatnich trzech lat. Dodatkowo potrzebny będzie list od Twojego ostatniego pracodawcy potwierdzający powód rozwiązania stosunku pracy. Pismo to musi również zawierać wszystkie szczegóły kontaktowe: nazwę, adres i numer telefonu.

O potwierdzenie okresów zatrudnienia możesz wystąpić również po powrocie do Polski, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

3. Jak transferować zasiłek do Polski?

Zasiłek dla osób bezrobotnych przysługuje w państwie ostatniego zatrudnienia. Jeśli jednak chcesz szukać zatrudnienia w innym państwie UE, np. w Polsce, masz prawo wystąpić o możliwość transferu tego zasiłku.

W tym celu powinieneś najpierw uzyskać prawo do zasiłku w Wielkiej Brytanii, a następnie pozostawać do dyspozycji Jobcentre Plus przez minimum 4 tygodnie. Zgodę na transfer potwierdza się na formularzu PD U2, który po przyjeździe do Polski przedstaw w powiatowym urzędzie pracy, podczas rejestracji. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy w terminie 7 dni od zadeklarowanej daty wyjazdu z Wielkiej Brytanii.

4. Czy po powrocie do Polski dostanę zasiłek?

Jeśli krajem Twojego ostatniego zatrudnienia jest Wielka Brytania, Polska będzie mogła przyznać prawo do zasiłku tylko w drodze wyjątku. To oznacza, że nie ma gwarancji, że otrzymasz to świadczenie po powrocie.

5. Na jakich zasadach mogę korzystać z opieki zdrowotnej po powrocie do Polski?

W Polsce ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu: umowy o pracę, umowy-zlecenia, prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczenia w KRUS, statusu emeryta lub rencisty.

Zostały również wyszczególnione pewne grupy osób nieubezpieczonych, które mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń medycznych. Są to na przykład osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne.

Również osoby ubezpieczone w Wielkiej Brytanii, a mieszkające na terenie RP, mogą korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w Polsce. Dokumentem to potwierdzającym będzie formularz S1, uzyskany na Wyspach.

Jeśli jednak nie masz żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, można ubezpieczyć się w NFZ dobrowolnie. Jest to jednak dosyć kosztowne.

6. Jakie dokumenty są potrzebne, żeby zapisać dziecko do szkoły?

Przed wyjazdem odbierz z brytyjskiej szkoły świadectwo lub zaświadczenie wystawione przez dyrekcję. Dodatkowo, jeśli Twoje dziecko uczęszczało do polskiej, sobotniej szkoły – pamiętaj również o świadectwach z kolejno kończonych klas tej szkoły.

7. Gdzie mam rozliczyć dochód z Polski i Wielkiej Brytanii?

To, gdzie i w jakiej wysokości odprowadzany jest podatek zależy od „miejsca zamieszkania”. Jednak „miejsce zamieszkania” to nie zawsze jest to miejsce, gdzie fizycznie mieszkasz. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Żeby uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów, Polska podpisała z wieloma krajami na całym świecie umowy regulujące tę kwestię.

Umowa zawarta między Wielką Brytanią a Polską przewiduje stosowanie metody wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód osiągnięty w Wielkiej Brytanii wyłącza się z podstawy opodatkowania w Polsce. Jego wysokość bierze się pod uwagę jedynie przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Krajowa Informacja Podatkowa jest dostępna pod numerem 0 801 055 055 (z telefonu stacjonarnego) bądź 022 330 0330 (dla połączeń z telefonów komórkowych) – zadzwoń, jeśli masz szczegółowe pytania z tym związane.

8. Do czego służy formularz S1?

Formularz S1 wydawany jest, gdy jesteś ubezpieczony w Wielkiej Brytanii – ponieważ tu na przykład wykonujesz pracę, a mieszkasz w Polsce. Dotyczy to również członków rodziny zamieszkujących w innym kraju niż osoba ubezpieczona, tak jak i emerytów, rencistów oraz ich członków rodziny.

S1 jest potwierdzeniem Twojego prawa do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie miejsca zamieszkania, jeżeli jest ono inne niż państwo ubezpieczenia.

9. Do czego służy formularz S2?

Formularz S2 dotyczy sytuacji, w których miejsce zamieszkania oraz ubezpieczenia (np. wykonywania pracy) jest w tym samym kraju, ale z jakiegoś powodu leczenie chciałbyś odbyć w innym państwie członkowskim. Dotyczy to bardzo często kobiet ciężarnych, które żyjąc na emigracji, zdecydowały się urodzić w Polsce i okres połogu również tam spędzić. Kolejnym, częstym przypadkiem jest chęć odbycia leczenia stomatologicznego w Polsce.

10. Czy kwalifikacje zawodowe, uzyskane na Wyspach, są uznawane w Polsce?

To zależy od tego, w jakim zawodzie zdobyłeś kwalifikacje – czy jest to zawód sektorowy, regulowany czy nieregulowany.

Zawody lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, lekarza weterynarii i architekta to tzw. zawody sektorowe, w których uznanie kwalifikacji odbywa się w sposób automatyczny, pod warunkiem, że posiadasz dokumenty poświadczające kwalifikacje.

Zawód regulowany oznacza zawód, którego wykonywanie jest uzależnione od spełnienia kwalifikacji i warunków określonych w przepisach, np. zależy od posiadania danego poziomu wykształcenia. Do zawodów regulowanych należą m.in. zawód fizjoterapeuty, geodety, nauczyciela. Baza zawodów regulowanych w danym państwie dostępna jest na. W przypadku, gdy wykonujesz zawód regulowany, powinieneś w Polsce złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych. W bazie zawodów regulowanych znajdziesz instytucję właściwą w sprawach uznania Twoich kwalifikacji, przypisaną do Twojego zawodu. Udzieli Ci informacji na temat wymaganych dokumentów oraz procedury.

W przypadku zawodów nieregulowanych decyzję o uznaniu kwalifikacji uzyskanych za granicą podejmuje pracodawca.

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl

Masz dodatkowe pytania? Napisz do redakcji serwisu Powroty.gov.pl na: powroty@zielonalinia.gov.pl.

Więcej informacji na temat formalności związanych z powrotem z emigracji znajdziesz na stronie: www.powroty.gov.pl oraz na profilu Powrotów na Facebooku.  

Reklama

Waluty


Kurs NBP z dnia 21.11.2017
GBP 4.774 złEUR 4.230 złUSD 3.606 złCHF 3.631 zł

Sport


Reklama